MST kombinirke serija 6 Plus

Performanse

Tehničke specifikacije MST serije 6 Plus

MOTOR

Model: PERKINS Stage III-A (Tier 3) / Stage III-B (Tier 4i)
Maksimalna snaga: 74.5 kW / 100 HP (@2200 rpm)
Zapremina cilindra: 4.4l – 4
Sistem hlađenja: Vodeno hlađenje
Filter vazduha: Binarni, dvostepeni, suvog tipa
Hladan start: Predgrevanje
Dijagram motora:

MENJAČ

Model: Carraro – TLB2
Tip: Auto PowerShift, mala brzina, 4 unapred, 4 unazad
Kočnica: Automatska kočnica
 • Menjač sa četiri stepena prenosa unapred i četiri stepena prenosa unazad. Projektovan za rad u teškim uslovima. Pruža veliku vučnu snagu u svim situacijama
 • Omogućava željenu brzinu i snagu preko elektronskog birača i serijskog prenosnika brzine
 • 3,01/1 ciklični konvertor obrtnog momenta povećava pokretljivost mašine
 • Mogućnost elektronske promene pogona preko 2 ili 4 točka
 • Mašina je opremmljena ECU sistemom koji elektronski kontroliše izbor stepena prenosa pri hodovima unapred i unazad i sprečava moguća oštećenja menjača usled pogrešnog odabira stepena prenosa

OSOVINE

Model (Front Axle): Carraro, 26, 43 SD (MST 644 PLUS) Carraro, 26, 22 SD (MST 642 PLUS)
Model (Rear Axle): Carraro, 24, 43 M (MST 644 PLUS) Carraro, 28, 43 M (MST 642 PLUS)
  LSD (Sekvencijalna blokada diferencijala)
Oscilacija prednje osovine: 16”
 • Visoko otporna zadnja osovina opremljena sekvencijalnom blokadom diferencijala prilagođava vučnu snagu u zavisnosti od podloge
 • Prednja osovima preko "max-track" sistema prenosi veliki obrtni momenat pod svim radnim uslovima
 • 3,01/1 ciklični konvertor obrtnog momenta povećava pokretljivost mašine
 • Na prednjoj i zadnjoj osovini se nalazi Powertrack sistem spona
 • Prednja osovina oscilira 16° kako bi mašina bila efikasna i pri kompleksnoj konfiguraciji terena

GUME

Prednja i zadnja guma: 16,9 x 14 x 28, 12-times traction  (Standard) / 35 PSI (MST 644 PLUS)
Prednja guma: 12.5 / 80-18, 12-times traction – 16.0/70 – 20 / 12 times traction (MST 642 PLUS)
Zadnja guma: 16,9 x 14 x 28, 12-times traction (Standard) / 35 PSI (MST 642 PLUS)
ROTACIJA TOČKOVA MODELA MST 644 PLUS:
 • A-zavisno upravljanje u uslovima suženog prostora
 • B-upravljanje preko prednjih točkova, koristi se prilikom vožnje na putu
 • C-nezavisno upravljanje prednjom i zadnjom osovinom u blizini zidova i kanala

SISTEM KOČNICA

Sistem kočnica je dizajniran tako da omogući podjednako ili nezavisno kočenje točkovima sa leve i desne strane mašine preko duplih pedala. Sistem kočenja je mehanički sa diskovima i kočionim oblogama.

Tip: Mokre kočnice
Prečnik diska: 255 mm

BRZINA NA PUTU

Sa standardnim gumama i pri 2200 obrtaja u minuti. Brzina motora:

1. brzina: 6.14 km/h, 3. brzina: 22.18 km/h,
2. brzina: 10.11 km/h, 4. brzina: 41.93 km/h

HIDRAULIČNI SISTEM

Rex Roth - glavna pumpa hidrauličnog sistema.

Glavna pumpa hidrauličnog sistema: Dvostepena, zupčasta
Maksimalni protok: 155 l/min. (pri 2200 obrtaja u minuti)
Maksimalni pritisak pumpe: 250 bar
 • Hidraulični sistem opremljen je anti šok ventilom i ventilom protiv kavitacije
 • Rasteretni ventil reguliše galvnu i pomoćnu pumpu automatski u zavisnosti od potrebnog protoka
 • Hidraulični hladnjak ulja hladi hidraulično ulje pri visokim spoljašnjim temperaturama
 • Rezervoar hidrauličnog ulja opremljen je filterima koji zadržavaju čestice veličine 10 mikrona koji se mogu naći u magnetski filtriranom ulju iz povratnog sistema
 • Džojstik komande hidrauličnog sistema utovarivača i rovokopača su ergonomski postavljene kako bi rukovaoucu omoćile lakše manevrisanje.
 • Hidraulični sistem stopa se aktivira pomoću džojstik komandi
 • U slučaju opasnosti sigurnosni sistem isključuje hidraulične džojstik komande

SISTEM NAPAJANJA

12 V DC, 75 A, 135 Ah visoko otporni akumulator sa opcijom predgrevanja kod hladnog starta.

UTOVARIVAČ

Kašika otvorenog tipa:  
Zapremina kašike: 1.2 m3
Pretovarna visina: 3.491 mm
Maksimalna težina dizanja: 3.100 kg
Maksimalna probojna sila sa kašikom: 77,34 KN

ROVOKOPAČ

Zaključavanje pomaka ruku
Maksimalna težina dizanja: 1500 kg (standardna strela)
850 kg (teleskopska strela)
Maksimalna probojna sila sa kašikom: 67,92 KN
Ugao rotacije: 180˚
Širina pomaka ruke rovokopača: 1154 mm

KAPACITETI

150.00 l 150.00 l
Rezervoar goriva: 140.00 l
Sistem hlađenja motora: 25.50 l
Motorno ulje: 10.00 l
Ulje diferencijala prednje osovine:  8.50 l
Ulje diferencijala zadnje osovine: 13.00 l
Prednja osovina M642 PLUS/M644 PLUS: 2 x 0.80 l / 2 x 1.50 l
Zadnja osovina: 2 x 1.50 l
Ulje menjača: 13.00 l
Težina mašine-standardna ruka M642 PLUS/M644 PLUS Std. Arm: 8540 kg / 8940 kg
Težina mašine-teleskopska ruka M642 PLUS/M644 PLUS Th. Arm: 8840 kg / 9240 kg